“Tôi vẫn thấy em như ngày nào…”

Bao lâu mới viết một bài cho một chương trình nào đó trên truyền hình như vầy, vì thích thú chứ không vì ghét bỏ, vì một niềm hy vọng chứ không phải một tiếng thở dài. THTH 2012 như một nét chấm phá “đẹp và ngoan” rất riêng giữa công cuộc chạy đua làm show của nhà đài…