Ni cô xõa tóc bên bờ suối…

Chiến dịch lớn nhìu quốc gia, Ni cô nổi thêm hơn cồn… Tóc Ni cô bên đóa ai cũng bít quảng cáo cho Clear. Còn ở VN,” tui là Ni Cô” thì tóc đâu xài Clear hở giời?