Phien Nghien Radio


aIMG_6287

Tớ mần cái này gọn gàng vui vẻ thôi. Mong là bạn thích!

Phien Nghien Radio on Youtube (since 03/2015)

#1 Xin người một tấm khoan dung

#2 Xin hãy sẻ chia nỗi buồn tuổi trẻ

#3 Có một tui đứng chờ tui lớn lên