… Trở về!

những ngày mưa đã trở thành ngày nhớ
những nỗi nhớ đã hoá mây mưa…

Mùa dài…

ta đi tìm tình yêu ở phía cuối mùa dài…

.có khi nào?

Em biết rồi mình sẽ ko thể nào quên. Rồi người sau anh sẽ yêu em thế nào? có nhẹ nhàng và êm ả như anh không? có được tất cả những gì em chờ đợi? Rồi em sẽ giấu diếm những điều có anh như thế nào khi em cứ tủi thân đêm đêm ứa tràn nước mắt? Rồi em sẽ quên anh như thế nào?

xuống hàng

muốnxuốnghàng.mà cũng hong được?là sao

!reggolb yeH

tsuj a ewn pets !