viễn vông

tui đã trải qua những ngày say đắm trong sáng nhất. tỉnh táo rồi. lại thấy đời buông rớt những viễn vông…

xuống hàng

muốnxuốnghàng.mà cũng hong được?là sao

!reggolb yeH

tsuj a ewn pets !