Tài liệu academic


1. Scenario planning: A tool for Strategic Thinking (Paul J. H. Schoemaker, 1995). Download here. English version.
Tác giả là Chairman của Decision Strategies International Inc., giáo sư của The department of operations and information management, Wharton School, University of Pennsylvania. Dù tài liệu này được viết từ 1995 nhưng được trích dẫn rất nhiều khi học planning hoặc strategy.

2.Marketing insights from A-Z (Philip Kotler, 2003). Download here. English version

Cha đẻ của lý thuyết marketing hiện đại, quyển sách được gọi là chứa đựng 80 concepts mà các managers và marketers cần biết, thấu hiểu. Cũng là 1 quyển được trích dẫn ngập ngụa các trang viết về marketing. Sách file pdf.

3. Conceptualizing a “Sustainability Business Model” (Stubbs W. and Cocklin C., 2008). Download here. English version.

2 tác giả khá nổi tiếng khi nói về vấn đề Sustainability, phát triển bền vững. Trong tài liệu này có phần phân tích về công ty Interface Global, công ty sản xuất thảm với một mô hình Sustainability Business khá thành công, hiếm tì vết và scandal, nổi tiếng làm việc với cái tâm đẹp.

4. Post Fair Report – New Zealand Education Fairs and Agents Seminar (PACE, 2011). Download here. English Version.

PACE ở đây ko phải tổ chức của bác Giản Tư Trung đâu nhé, PACE = Promotional Activity Calendar for Education. Đây là mẫu báo cáo sau event khá đầy đủ và chi tiết, các tiêu chí đánh giá và hiệu quả của sự kiện. File này là bản báo cáo cho event Hội nghị/Sự kiện quảng bá giáo dục NZ và seminar cho các agent giáo dục tại Vietnam năm 2011. Có thể dùng tham khảo làm report.

5. Người Việt có học được không, trong thế kỷ 21? (Bùi Trân Phượng, 2009). Vietnamese Version.

Tiến sỹ Bùi Trân Phượng là một trong những nhà giáo có tư tưởng tiến bộ và có lý tưởng. Cô viết bài này tui đọc rất tâm đắc, rất nhiều trăn trở của một người của thế hệ trước muốn nói với người trẻ, bằng kiến thức và tấm lòng. Đôi khi cũng nghĩ, chúng ta học để làm gì, và đang học thế nào. Bài này là diễn văn (speech) trong hội nghị  Developing Higher Education: Lessons from Experience. Rất ngắn.

6. Dịch vụ xã hội về phát triển con người. Báo cáo quốc gia – Việt Nam (UNDP, 2011). Vietnamese Version.

Từ bao giờ mình có thói quen đọc các bản báo cáo của bên thứ 3 về quốc gia (ko phải là các bản báo cáo national thường niên), phát hiện ra nhiều điều thú vị trong tables, các con số. Có thể dễ dàng tìm thấy các version khác (thời gian, ngôn ngữ…) trên trang chủ của UNDP, UN… Cái này để đây cho ai lướt qua có thể có ideas gì đó khi viết essay/assignment cần academic sources, các report này được đánh giá khá cao.

7. Marketing to Tweens and Teens (Bill Carter, 2011). English version.

Đọc hiểu khái quát về insight của Tween (thiếu niên từ 9-12 tuổi) và Teen ( từ 13-18 tuổi). Có thể trẻ Tây khác trẻ Ta, nhưng xu hướng và sự phát triển đa số khá giống nhau. Từ đó thấy được mối tương quan và cơ hội cho thị trường tiềm năng này.