Category Archive: Understand urself

thương tĩnh.

Không bốc đồng, không quá bày tỏ, không vồ vập,… chỉ âm thầm theo dõi và ủng hộ những người yêu thương, sẵn sàng bước ra cùng họ khi họ cần, sẵn sàng nói lời thương khi lòng dâng cảm, cái khác chỉ là không làm ra bão tố nữa, vì ẩn sau đó luôn là tâm bão cô đơn vô cùng. Cứ nhẹ nhàng, thắm thiết và dài lâu như sóng nhẹ.

MBTI – THE INSPIRERS

Những người thuộc nhóm ENFP có lối sống chủ đạo là trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình. Lối sống thứ hai là cảm xúc nội… Continue reading

Bói cung Nhân Mã

Đơn giản nhất là nhận biết người sinh cung Nhân Mã (Sagittarius, 22/11-21/12). Bạn tìm thấy người đó tại chính giữa nhóm ồn ào nhất ở mỗi cuộc vui. Anh ta đang kể… Continue reading