Category Archive: Tui là khách hàng

VSSC – Nghệ sỹ lăng xăng…

Tui- với tư  cách khán giả gọi đây là chương trình sỉ nhục phụ nữ – teengirl VN.

C’est Moi – Làn sóng nhỏ

Tui đã bước vào Làn sóng nhỏ vào một tối phần phật gió. Quán không nhỏ, nhưng không quá rộng để người ta cách biệt nhau. Đi với các chiến hữu, nghe lòng… Continue reading

Sáng tạo giản đơn

.Một nguyên tắc của sáng tạo rất đơn giản mà dân làm sáng tạo hay truyền nhau là kết hợp những nguyên tố, thành phần cũ lại với nhau để cho ra cái… Continue reading

Cõi riêng réo rắt…

. Một cõi riêng của nhiều người, giắt vào tay một nhánh sương đêm, và rót vào tim một dòng dương cầm đôi lúc khắc khoải. . Tôi đã uống một ly trà… Continue reading

Quảng cáo Essance

Quảng cáo nước bông mới của Hết- Xăng… Hỏng có hay cho lắm, hỏng có đẹp cho lắm, nhưng mà… gợi dữ lắm! Nói nhiêu đó thoai :D , hình nà: nó được… Continue reading

Ni cô xõa tóc bên bờ suối…

Chiến dịch lớn nhìu quốc gia, Ni cô nổi thêm hơn cồn… Tóc Ni cô bên đóa ai cũng bít quảng cáo cho Clear. Còn ở VN,” tui là Ni Cô” thì tóc đâu xài Clear hở giời?