bịt tai lại và nghe mình hát…

.Ngoài khoảng trời êm ả đêm nay của nàng [cũng như mọi khi] là phần phật gió, ừ thì cũng lâu rồi mới trả lại cho mình cảm giác này, lại gieo vào… Continue reading