Category Archive: event

bạn Thùy Lâm & 1 chiện nhỏ

[ nói trước là cái này hok có ý gì với bạn Lâm đâu nha, tại thấy nên rút kinh nghiệm nếu sau này có làm events thì nhớ dù chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể làm ảnh hưởng hình ảnh kinh khủng như thế nào]

Đà Lạt 08

Chuyến đi Đà Lạt vừa rùi chụp tổng cộng mấy máy chắc cũng gần 2gb hình nhờ… post hết chắc là tiêu, mà hok post lên thì sẽ có lúc nó nguội ngắt… Continue reading