Category Archive: chuyện của tui

nói nhăng nói cuội…

Thí dụ trái tim mỗi người có thể khâu lại sau mỗi vết thương thì tim ta đã có những vết sẹo cả cũ và mới [ nói kiểu cũ là bị bỏng,… Continue reading

Con đường Sư phạm

Đọc xong cái trang Gùa kẹp đĩa Shin, hỏi mình đam mê của mình là gì? Cái chuyện một ông nghĩ là mình bịnh sắp chết mới từ bỏ việc kinh doanh mà… Continue reading

Người về soi bóng mình…

khoảnh khắc đó, ta chỉ ước mong ôm người chặt trong vòng tay. ta thương yêu quá! ta nồng nhiệt quá nên ta nghiệt ngã…