Category Archive: chiện tào lao

lòng

… nhận ra cái gì cũng vượt qua. Đã hơn 3 năm. Đã gần 2 năm. Đã quá nửa năm. Mỗi sự kiện còn ghi vào tim mình một chút đớn đau, một chút day dứt, một chút trách hờn,… nhưng nhiều thương yêu và mất mát. Nhưng rồi tất cả trôi tuột qua tay, qua môi cười mình vô tư quá….

bạn Thùy Lâm & 1 chiện nhỏ

[ nói trước là cái này hok có ý gì với bạn Lâm đâu nha, tại thấy nên rút kinh nghiệm nếu sau này có làm events thì nhớ dù chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể làm ảnh hưởng hình ảnh kinh khủng như thế nào]