Category Archive: chiện tào lao

Vietnam – Hidden Charm logo

Người ta nói rằng Logo của chiến dịch The Hidden Charm du lịch VN giống 1 em trên mạng, thế này đây: . Thật ra thì bi nhiu đó cũng chưa đủ chứng… Continue reading

bận

.Tôi bận sống giản đơn, bận thương nhớ người yêu thương, bận với project, bận với sinh viên, bận với công việc thích thú, bận với đau khổ ngoài đường, bận với cảm… Continue reading

ai phải giàu?

.Vừa nhìn thấy một ông lếch thếch hát ca nghêu ngao ôm hũ hèm đi xiêu vẹo. Cái trò hát hò coi chứ giảm stress  [ nếu ko mấy tiệm karaoke đâu có… Continue reading

ở đời mất một còn hai…

.Ngày xưa, mỗi lần tui đi mướn sách về đọc lâu lâu hay rước cái bực mình vì đang tới khúc hay ho, hấp dẫn, “lên đỉnh”…thì cái trang sách tiếp theo bị… Continue reading

quánh dấu

Cái gì mà kỳ cục. Cứ có nhìu thứ trong đầu là ko viết ra hết được. Cứ có nhìu bịnh trong ngừ là hok mún uống thuốc. Cứ có nhìu việc là…… Continue reading

Stuff…

Nhiều thứ quá đây, rối ren quá đây! . Chắc mùa này vé rẻ, ai cũng ham zìa VN chơi vậy?… Tui thì vừa thoát cuộc thi Đại học của bạn nhỏ, thoát… Continue reading