Category Archive: bây giờ tháng mấy rồi hở em?

gọi tháng tư bay…

.đây là tháng tư của hai ngàn mười… tháng tư hai ngàn mười hai, trời ơi có gì đâu thay đổi?!

.đi hết tháng ba

.Vậy là em đã đi gần hết tháng ba. Tháng ba của em cháy nắng trên đầu. Những ngày em lao ra đường ngồn ngộn thứ, con đường ngộp thở hơn những ngày… Continue reading

.thấu suốt

Tối qua có người nắm tay em lắc lắc nhẹ, lâu quá trời em hong đi cà phê một mình heng! Tháng ba rồi, em có hay chưa? Em cười ngúc ngắc em… Continue reading