.Là nàng, phải không?


“Em bé bỏng đủ để ai cũng muốn chở che, mong manh đủ để ai cũng muốn nâng niu, mạnh mẽ đủ để người ta chùn bước và nguy hiểm đủ để người ta sợ hãi…” (Người ta nghĩ)

Phiên Nghiên là gì?

Phiên trong “phiên chợ” và Nghiên trong “bút nghiên”.
(Rất nhiều người hỏi nàng câu đó.  Cả ý nghĩa về mặt câu chữ và cảm giác chênh vênh khi đọc cái tên này, là chỉ một vài lần mài mực cầm bút nhưng đủ làm lòng người chao đảo lạ lùng…)