Thiện tâm

Người ta thường nói Phật tại tâm

con không ăn chay cũng ít lên chùa ngày rằm mùng một

không xuống tóc quy y

chẳng giữ điều răn mệnh

lại dỗ dành mình rằng Phật tại tâm.

Con là một tín đồ vô tư

khi vui thì quên

khi buồn lại nhớ

chỉ thành tâm nguyện cầu khi tâm hồn đau khổ

chỉ quỳ trước Phật đường khi cái chết quẩn quanh

như đứa con đi hoang không nhớ nẻo về

vẫn giữ trong tim những điều phước thiện

chờ nghe một tiếng chuông ngân vang

quay trở lại

con quỳ trước mặt Người

sám hối

ăn năn…

[phạm thị ngọc liên]