ghi lẹ

hôm qua nằm mơ, sáng dậy nhớ bạn nói có một câu hà.

Phiên Nghiên không khóc!

[26112010]