Testing…

“Chẳng còn nỗi đau
chẳng còn giấc mơ trăng vắt ngang đầu
mưa tháng năm
chỉ còn lại âm thầm
bể động
sông sâu…”
.
Trial. Trial. Trial.Good.
Error.
.