Nước mắt…


.Mẹ sinh em tháng bảy mưa ngâu

nước mắt đủ để bắc cầu Ô Thước

Một chiều đông loang màu cỏ úa

anh đi.

Đêm không anh mong manh sợi khói

Em gặm mòn thời gian trong chiếc đồng hồ cũ

nước mắt khô dần trên bờ vai nhỏ

cầu Ô Thước cong queo

Anh vẫn.biệt.phương.nao…

[Vân Anh]

.

* phiennghien: Kiểm lại thấy bạn bè có ngày sinh trong tháng bảy mưa ngâu nhiều quá. Tự dưng nhớ bài thơ này, ngắn mà thương mà xót… Tặng mấy bạn đọc buồn chơi vậy hà! [cà chớn dữ hong!]