.cuối

.Cuối năm của nàng có những khắc vượt khỏi vòng tròn an toàn, có những khoảng thời gian nàng suy nghĩ nhiều, đông đặc trong đầu là người, là bạn, là tình yêu, là cuộc đời, là công việc, thậm chí là tiền… Nàng lặng câm chạy theo mớ hỗn độn đó. Cho chúng 1 khoảng thời gian nhảy múa thoải mái trong đầu, xếp hàng lần lượt ra mapping, rồi xóa. Nàng đã chạy được 1 khoảng rất xa, và hài lòng về điều đó.

. Cuối năm, nàng liệt kê những thứ đã làm được trong năm. Mục tiêu lớn nhất, mang tính chất tình cảm nhất, hy sinh nhiều thứ nhất,… đã đạt được. Có thêm những người sẵn sàng bước cùng mình. Tự hào nhất về những người bạn của nàng, và luôn giữ lòng tin, vẫn sẽ thế.

. Cuối năm của nàng kết thúc bằng những phút cuối của Người. Dẫu biết sinh-lão-bệnh-tử là chuyện tuần hoàn, là chuyện phải thế, mà thắt nghẹn, âm ỉ trong tim những thời gian sống. Cuối năm của nàng bỗng chìm giữa một hố sâu nỗi buồn. Bây giờ chỉ mong Người bình an và thanh thản.

. Cuối năm…