Vietnam – Hidden Charm logo

Người ta nói rằng Logo của chiến dịch The Hidden Charm du lịch VN giống 1 em trên mạng, thế này đây:

vietnamhiddencharm.

untitled

Thật ra thì bi nhiu đó cũng chưa đủ chứng minh gì, nhưng Tổng Cục Du lịch đang làm gì với chiến dịch này thì mình cũng ko thấy! Tung mớ tiền để treo tùm lum, PR um sùm rồi nín. Cũng phải thôi, cái gì cũng nên cải tổ từ trong ra, phép vua thua lệ làng thế này thì… mưng mủ, cuối cùng đau lắm.

. Thôi em chỉ post 2 cái logo lên coi chơi, ko lạm bàn chuyện du lịch quốc nội, vì nó “Biết rồi khổ lắm nói mãi…”