. dấu vết

IMG_0839w.

một ít dấu vết của ngày.

Quá nhiều thứ ko biết viết gì. Thôi thì Adobe… go!

e