Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

.Sách tui khuyên dùng:

chỉ nên đọc khi… quánh mất tuổi thơ! [ hahaha ]

IMG_4022.

[ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ- Nguyễn Nhật Ánh]

.Download bản điện tử ở đây, khuyến cáo mua sách gốc ủng hộ tác giả :D

[… ]