mới đây mà dâu bể…

.Mình vẫn chưa hiểu tại sao, với số lần ít ỏi được sống trên đời ngắn ngủi này là 1- mà người ta có thể đành đoạn làm nhiều chuyện đau lòng nhau đến thế!?

.

.

.

…” bàng hoàng tốc độ nhạt phai”

IMG_1183