Congratulations!

untitled

Mèng ơi… Em cảm ơn thầy, cô!

Hí hí… Zị là lớp Mar9 lại có những phần tử bất hảo tiếp tục hoạt động trên chiến trường UEH!

:)