Quảng cáo Essance

Quảng cáo nước bông mới của Hết- Xăng…

Hỏng có hay cho lắm, hỏng có đẹp cho lắm, nhưng mà… gợi dữ lắm!

Nói nhiêu đó thoai :D , hình nà:

IMG_3533

nó được biến hóa từ… thân chai, cũng bướm cũng chuồn chuồn tè le…

IMG_3534

Zụ án này cũng giống giống kiểu thiết kế cho mấy chai lăn khử mùi nam zị đó hà…

Hết chiện.

Mưa kà! Đang mưa kà!

[ vừa xong Creative Brief…nên em nó  hơi điên tí!]