Ni cô xõa tóc bên bờ suối…

Hê hê… phải ghi lại zụ này mí được.

Nói chung là tui cũng khoái bạn Ni cô này, đẹp, sếch xi, man dại, hát cái bài Sway đang làm ringtone của tui.

Nhưng bật tivi thấy bạn gào lên “Tui là Ni cô. Tui dùng Clear”… gì đó thì mắc cười. Chi phải nói zị. Tui thấy câu đó có mỗi cha Bi Rên Hàn Quốc nói là hợp thui. Tui đen thui tui xài Clear tui là Bi Rên gì gì đóa…

Chiến dịch lớn nhìu quốc gia, Ni cô nổi thêm hơn cồn… Tóc Ni cô bên đóa ai cũng bít quảng cáo cho Clear. Còn ở VN,” tui là Ni Cô” thì tóc đâu xài Clear hở giời?