Orange TVC- nổi da gà

cứ coi cái gì hay ho là nổi da gà… 1 trong những TVC hay nhất mình từng coi. Và  rất gợi, rất humanity…