một thiên nằm mộng

đêm mơ một giấc mơ dài dòng ấm áp. sáng ra có một điều trùng hợp. mà ngỡ ngàng thay, đời thú vị thật!

.

img_3459

thấy mình nhẹ nhàng quá… mỹ tho mát rượi. như chạy máy lạnh cả thành phố này!

.

cũng còn day dứt.