ngu


ở đời có đến hàng mấy… tỉ cái ngu, chớ hong phải 1 cái ngu hay 4 cái ngu nào. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết. Mà thường thì mấy người ngu lại ko thấy mình ngu, không nhận mình ngu. Vậy nên ngu hoài ngu quỷ. Mấy thằng ngu mà nhận thấy rõ ràng mình ngu nói mình ngu thì chắc phần nào nó cũng hỏng ngu hay bớt ngu. Còn cái thứ ngu mà ko thấy mình ngu cứ khăng khăng mình ko ngu thì ra nó cũng có phần ko ngu thiệt, vì nó giấu ngu người khác trong khoảnh khắc trong thời gian không biết nó ngu, nó không show cái ngu ra là nó khôn? vậy thằng nào mới thiệt là thằng ngu?
.
nói gì nói, mình cũng có lúc ngu quá trời.
uống cà phê. nghe Trịnh. hỉ hả. bỏ đời có ngu hong hở đời?