Thư viết vội

Em vẫn sống như ngày mai không được sống
Như ngày mai ta giã biệt nhau rồi
Như chỉ cần vô ý một lần thôi

Anh lạc mất giữa trần gian khắc nghiệt

Em vẫn tiếc những ngày xanh không trọn vẹn
Những ngày xanh vô nghĩa, lắm vô tình
Em vẫn tiếc những ngày xưa chưa ước hẹn
Chưa từng làm xao xuyến cuộc đời anh

Anh có thể một lần thôi không khoảng cách
Thật thà như cỏ lá bên em

Anh có thể một lần thôi làm bến
Để em về ngủ, để lãng quên?

Chưa bao giờ anh nghi ngại, phải không?

Em vẫn sống như là người có lỗi

Em vẫn sống ngàn lần mong đắp đổi

Những ngày qua chưa được sống cho người

Ước đời mình không phải nhạt nhoà trôi…

[unknown]