d- Dốc

.

D

c

.

Có những ngày đời ta dốc đứng dốc ngồi lần lần lượt lượt hiện trước mắt. Ta sững lại ngác ngơ nhìn hoàng hôn dốc xuống vai mình nặng trĩu. Ngã vai gầy ta bật khóc. Những con dốc dài biết bao giờ mới nằm lại phía sau lưng?

.

Có những ngày lòng ta dốc lên dốc xuống mụ mị tràn mi. Ta thương yêu dốc lòng rồi dốc trượt ngày về. Ta dốc cạn tim mình đánh đổi ước mơ hoang rỗng ngày trôi lìm lịm kéo đêm khóc âm ỉ sương khuya…

.

Những cái dốc trong cuộc đời đôi khi làm ta chơi cá cược với tương lai. Ta ngửa tay muốn ôm ngang lưng dốc. Ta thương mình đời khóc dốc than. Mà ta thương người tình tràn dốc ngã…

.

Ôi những con dốc dài hoang hoải, những tiếng ca trên đỉnh dốc mới dịu ngọt và khoan khoái làm sao! Ta phải lên đến dốc, lên đến đỉnh dốc dù có cuốc bộ cả hành trình sưng rộp chân vì nóng bỏng đau rát.

Lòng thương dốc tình trải đoạn đường xa ngái.

Ta thương dốc người ôm mãi ngang vai…

.

Ta sẽ còn đoạn trường dốc núi. Ta sẽ thương dốc cạn đèo sâu. Thương hết không phân biệt nắng trên đồi hay mưa trên nương. Ta dốc chữ… thêu cho người con dốc mới. Người có đi không hay biền biệt vì khiếp sợ?

.

Những con dốc không cao mà dài đủ làm người ta mỏi.

Những con dốc không dài mà cao đủ làm người ta từ chối.

Những con dốc ta đi vừa cao vừa dài… người có mỏi hay không hề từ chối một dốc tim ta?

.

[ 260807- Phiên Nghiên ]

Link audio Click here!

<div style=”width:300px;”><object width=”300″ height=”110″><param name=”movie” value=”http://media.imeem.com/m/KTqGpslcSk/aus=false/”></param><param name=”wmode” value=”transparent”></param>http://media.imeem.com/m/KTqGpslcSk/aus=false/</object><div style=”background-color:#E6E6E6;padding:1px;”><div style=”float:left;padding:4px 4px 0 0;”><a href=”http://www.imeem.com/”><img src=”http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/&#8221; border=”0″  /></a></div><form method=”post” action=”http://www.imeem.com/embedsearch/&#8221; style=”margin:0;padding:0;”><input type=”text” name=”EmbedSearchBox” /><input type=”submit” value=”Search” style=”font-size:12px;” /><div style=”padding-top:3px;”><a href=”http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=KTqGpslcSk&#8221; rel=”nofollow”><img src=”http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/&#8221; border=”0″ /></a><a href=”http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=KTqGpslcSk&#8221; rel=”nofollow”><img src=”http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/&#8221; border=”0″ /></a><a href=”http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=KTqGpslcSk&#8221; rel=”nofollow”><img src=”http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/&#8221; border=”0″ /></a><a href=”http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=KTqGpslcSk&#8221; rel=”nofollow” ><img src=”http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/KTqGpslcSk/&#8221; border=”0″ /></a></div></form></div></div><br/><a href=”http://www.imeem.com/people/b775FH/music/VS9cUGoA/phien-nghien-doan-khuc-doc/”>Doan khuc doc – Phien Nghien</a>