Điều đó dĩ nhiên rồi…


Ngày tìm em mây tím cuối chân trời, nên có lẽ mùa thu đừng đến nữa. Trong giông bão tim một lần hóa lửa, anh một lần xưng tội với mình thôi.

Với cỏ cây xao xác một thời, cơn gió cuốn cánh diều rơi cuối bãi, hạnh phúc đến khi ai còn bé dại, mây trắng trời – khôn lớn trắng bàn tay.

Trong thầm thì hơi gió trở heo may, em đã đến trong đời không hẹn trước. Bông cúc trắng – mảnh trời thu phiêu dạt. Anh yêu em – điều đó dĩ nhiên rồi!

Hoàng hôn rơi như vết mực giữa đời. Em giăng lưới cho lòng anh vấp ngã. Trăm cái tát của đời nay lãnh đủ. Mưa một mùa – nước mắt mất mươi năm.

Thắp một niềm tín mộ nhắc tên em, anh đốt lửa suốt một đời đom đóm, đêm đen thẫm những ngôi nhà cửa đóng, đến bao giờ đêm mới tàn vơi…

Anh yêu em – điều đó dĩ nhiên rồi!

[unknown]

wow… lâu lâu lụm đc 1 đoản khúc hay như thế này… ngọt ngào như thế này…