Vô tình…


Anh đem tình em
rao bán giữa chợ đời

Nghe gió thổi qua tai
ù ù
tóc rối!

Anh đem tình em
cho theo sóng biển
gửi cho Robinson
em trở thành người cô đơn thứ 2
trên hoang đảo tình…

Anh đã chạm bờ
em vẫn mãi
hoang nhau!

[200206][Phiên Nghiên]