.Trôi đi


Ngổn ngang lòng

nhưng kí ức vẫn bước qua

Em đưa tay

hứng từng giọt khóc

trong trái tim mình

đã một thời yêu

Một ngày

có một kẻ nói chuyện cũ

của những ngày thuộc về thời gian cũ

con đường cũ

ánh mắt cũ

lời nói cũ

tình yêu cũng cũ…

Có một ngày

cô gái với chiếc áo của lần hẹn đầu tiên

với cảm giác của tình yêu đầu tiên

ngạc nhiên

khi không khóc về nó nữa…


Bước qua những vùng thuộc nắng gió

Có những điều trôi rất tự do…

[06.02.06]

[ Phiên Nghiên ]