… Trở về!

những ngày mưa đã trở thành ngày nhớ
những nỗi nhớ đã hoá mây mưa

… cũng không hẳn là yêu thương

cũng không hẳn là đau khổ

em trở về là mình của những ngày xa

những ngày chạy cùng mưa không rát mặt khi nghĩ về anh

những ngày chạy theo gió mà không thấy rỗng toác tim mình

những ngày… không chạy theo anh.

trở về là mình đi em

để biết khóc vì những điều hiển nhiên không vô lý

để đừng tự an ủi cho những giấc mơ buồn rũ đêm

để cho mình không còn thuộc về quá khứ…

không hẳn phải xa nhau

không hẳn phải nhớ nhau

nhưng trái đất tròn không vành đai khoảng cách

trong tim em những vết nứt mãi còn…

gói ký ức em ném vào đêm

đôi khi lắng nghe đêm trở mình

gói lời thề anh ném khỏi cuộc tình

em trở mình cho những niềm tin..

[ Phiên Nghiên ]

[ 19.9.05]