Mùa xa…


Mùa cũ đi qua

Tường vôi rêu phong phủ đầy trên lối cũ

Chẳng còn muốn nhớ anh

Chiếc lá xanh vàng úa từ lúc nào?

Mắt em cũng thành buồn rũ xanh xao

đường nhỏ

bàn chân đạp lên bóng mình

Em nghe tiếng anh từ miền kí ức

xa quá rồi

xin đừng nhớ nhau…

[ 200206- Phiên Nghiên]