Không đề

trả lại em những khoảnh khắc sớm mai

để thức giấc và không nghĩ về anh nữa

trả lại em những đêm dù gầy nhưng yên tĩnh

không nhói lòng khi nghĩ về anh.

những ban mai giờ có còn xanh?

hay đã thuộc về ngày xưa cũ?

biết bao ước mơ ũ rũ

mất đôi cánh của mình…

xin lỗi cuộc tình

em không thể nào đi được nữa

những giấc mơ qua

em gửi lại cho ngày…

[ 03.02.06 ]

[ Phiên Nghiên ]

.

những giấc mơ qua

em gửi lại cho ngày…