Đêm rằmAnh không đến
Và chiều không đợi nữa
Cơn mưa buồn đến ở ngoài sân
Anh không đến
Và cô đơn ghé đến
Đậu xuống vai nghiêng cả một đêm rằm

Em không trách
Chỉ vì anh lỗi hẹn

Đành một mình ngơ ngẩn nhặt tàn trăng
Em không gịân
Chỉ lặng nhìn nuối tiếc
Vầng trăng xưa hao khuyết bởi đêm rằm

Anh không đến
Và anh đâu có biết
Ước nguyện xưa trăng làm vỡ mất rồi
Anh không đến
Và xin thôi chờ đợi
Trăng quên rồi lối cũ, đêm rằm ơi.

[ Hoàng Thị Hải Anh]