cho riêng mình một cõi du ca…

Em tựa vai anh

Tình yêu đổ dài bóng nắng

Máu từ tim hắt lên rát mặt

Em yêu anh từ lúc biết đời ngắn đến vội vàng…

Em tựa vai anh

Hát cho mình một câu khe khẽ

Đêm nuốt chửng lời ca

Em khép mắt…

Ngày hắt hủi đêm

Đêm cắn vai áo nắng

Em tựa vai mình

Hát khẽ

Cho riêng mình một cõi du ca…

[220507- Phiên Nghiên]